تبلیغات
قالب وبلاگ - نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی/ اجاره گران نشد

نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی/ اجاره گران نشد

چهارشنبه 21 تیر 1396 11:37 ب.ظ

 

نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی/ اجاره گران نشد • سما همدان

 • نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی/ اجاره گران نشد • سما همدان

  نرخ اجاره بهای ماهانه خوابگاه های ملکی مجردی در سطوح یک و دو، سه، چهار و پنج برای سال تحصیلی جدید ۹۷-۹۶ اعلام شد.

  به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان نرخ اجاره بهای ماهانه خوابگاه های ملکی مجردی، سطح یک، دو، سه، چهار و پنج را در سال تحصیلی جدید ۹۷-۹۶ اعلام کرد. که به شرح زیر است :

  نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های یک و دو نفره سطح یک و دو، در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶  به صورت ماهانه، ۶۵۲ هزارو ۴۳۸ ریال و نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های ۹نفره و بیشتر در همین دو نیمسال ۲۹۳ هزارو ۵۹۷ ریال اعلام شده است.

  این درحالی است که در تابستان نرخ اجاره بهای نقدی خوابگاه های مجردی یک و دو نفره  به صورت ماهانه ۹۷۸ هزارو ۶۵۶ ریال اعلام شده و نرخ اجاره بهای نقدی خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر در تابستان ۴۸۹ هزارو ۳۲۸ ریال عنوان شده است.

  نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح ۳ در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (ماهانه)

  نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های ملکی مجردی یک و دو نفره سطح سه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت ماهانه در نیمسال اول و دوم  ۶۲۴ هزارو ۷۱ ریال و نرخ اجاره بهای غیرنقدی خوابگاه های  ۹نفره و بیشتر در همین دو نیمسال ۳۱۲ هزارو ۳۵ ریال اعلام شده است. این درحالی است که در تابستان نرخ اجاره بهای خوابگاه های مجردی یک و دو نفره  سطح سه به صورت ماهانه ۹۳۶ هزارو ۱۰۶ ریال اعلام شده و نرخ اجاره بهای خوابگاه های ۹ نفره و بیشتر در تابستان ۴۶۸ هزارو ۵۳  ریال عنوان شده است.

  نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج در سال ۹۷-۹۶ (ماهانه)

  ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان پیش از این در گفتگو با مهر درباره نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی اعلام کرده بود : نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی براساس مصوبه هیات امنا افزایش نداشته و با همان اجاره بهای قبل خواهد بود.

  وی درباره اینکه اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی براساس نرخ قبل چه مقدار است اعلام کرده بود، اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی براساس رتبه بندی و ظرفیت هر خوابگاه متغیر بوده ولی هر ترمی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان نرخ اجاره بها دریافت می کنیم.